Регистрирани кандидати за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства в община Елена

Кандидатите и кандидатските листи в публикацията са подредени по реда на регистрация им в Общинската избирателна комисия. В скоби е номера, под който кандидата / листата се намира в интегралната бюлетина за избор.

КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

Петър Ваков Митев (9) – Политическа партия „Атака“

Михаил Александров Михалев (25) – Местна коалиция „Зов за Елена“

Сашо Петков Топалов (8) – Българска социалистическа партия

Дилян Стефанов Млъзев (2) – Партия „ГЕРБ“

Светла Иванова Кирилова (26) – Съюз на патриотичните сили „Защита“

Петър Стойков Петров (24) – Партия „Национално движение за стабилност и възход“

 

КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Политическа партия „Атака“ (9)

 1. Петър Ваков Митев
 2. Стоянка Димитрова Стефанова
 3. Денка Иванова Иванова
 4. Пенчо Стоянов Ризов
 5. Елеонора Любчева Йорданова
 6. Светлана Драгомирова Коларова
 7. Николай Костов Кафадаров
 8. Красимира Рашкова Йоакимова

Местна коалиция „Синята коалиция“ (27)

 1. Иван Радославов Маринов
 2. Фейзула Юсеинов Мехмедов
 3. Красимир Тодоров Кръстев
 4. Даниела Страхилова Лаловска
 5. Румяна Йорданова Павлова
 6. Александър Иванов Недев
 7. Донка Александрова Златева
 8. Сава Христов Савов

Местна коалиция „Зов за Елена“ (25)

 1. Михаил Александров Михалев
 2. Станимир Александров Ямаков
 3. Петя Атанасова Павлова
 4. Михаил Димитров Орехов
 5. Елза Стефанова Пеева-Кехайова
 6. Стефан Пенчев Николов
 7. Ангел Райков Стоянов
 8. Добромир Георгиев Георгиев
 9. Любомир Васков Лазаров
 10. Иван Стоянов Йорданов

Българска социалистическа партия (8)

 1. Сашо Петков Топалов
 2. Симеон Стоянов Кънчев
 3. Снежана Стефанова Капинчева
 4. Лазар Николов Костов
 5. Анастасия Петкова Тонева-Пеева
 6. Георги Йорданов Пеев
 7. Милко Здравков Моллов
 8. Стефка Петкова Костадинова
 9. Калин Георгиев Кършев
 10. Христо Костадинов Иванов
 11. Матейчо Димитров Матеев
 12. Надя Колева Недялкова
 13. Димка Петкова Стоянова
 14. Йордан Иванов Василев
 15. Зоя Андонова Ангелова
 16. Цветанка Стоянова Капасъзова
 17. Иван Илиев Атанасов

Партия „ГЕРБ“ (2)

 1. Дилян Стефанов Млъзев
 2. Валентин Владимиров Гуцов
 3. Йордан Иванов Йорданов
 4. Росинка Недялкова Георгиева
 5. Стоян Николаев Златев
 6. Йордан Иванов Димитров
 7. Мартин Иванов Трухчев
 8. Йордан Николов Кисьов
 9. Стефан Иванов Минчев
 10. Магдалена Любомирова Борисова
 11. Стела Петрова Горбанова-Василева
 12. Димитър Йорданов Димитров
 13. Иван Любенов Иванов
 14. Иван Йорданов Мирянов
 15. Пенка Пенкова Цочева
 16. Стефан Иванов Добрев
 17. Райна Ненкова Стоилова

Движение за права и свободи (7)

 1. Селяатин Мустафов Исмаилов
 2. Сабри Яшаров Яшаров
 3. Джавид Ферадов Кямилов
 4. Хасан Юсеинов Хасанов
 5. Фикрет Мустафов Мехмедов
 6. Халиме Дахилова Хасанова
 7. Керим Хюсеинов Ахмедов
 8. Мустафа Мехмедов Исмаилов
 9. Али Хабилов Алиев
 10. Севгин Мустафов Алиев
 11. Красимир Звездомиров Йосифов
 12. Слав Йорданов Стоянов

Съюз на патриотичните сили „Защита“ (26)

 1. Светла Иванова Кирилова
 2. Никола Петров Христов
 3. Румяна Петрова Иванова
 4. Мустафа Ниязиев Хюсеинов
 5. Васил Василев Лазаров

Българската левица (22)

 1. Любомир Георгиев Драганов

Партия „Национално движение за стабилност и възход“ (24)

 1. Никола Йорданов Николов
 2. Петър Стойков Петров
 3. Диана Иванова Драганова
 4. Стефка Иванова Стоянова
 5. Даниел Петков Димитров
 6. Димитър Недев Димитров
 7. Асен Юлиянов Гюзелев
 8. Халил Реджебов Халилов
 9. Петър Иванов Петров
 10. Юсеин Асанов Исмаилов
 11. Стоян Иванов Бойков

Партия „Български социалдемократи“ (28)

 1. Николай Петров Николов
 2. Сюлейман Османов Трембешлиев

Партия „Ред, законност и справедливост“ (14)

 1. Андреан Христов Бойков
 2. Христо Генчев Генев

 

КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Кандидати за кмет на кметство Беброво

Николай Емилов Колев (2) – Партия „ГЕРБ“

Кандидати за кмет на кметство Константин

Стоян Симеонов Комитов (23) – Инициативен комитет

Фейзула Юсеинов Мехмедов (27) – Местна коалиция „Синята коалиция“

Иван Стоянов Йорданов (25) – Местна коалиция „Зов за Елена“

Селяатин Мустафов Исмаилов (7) – Движение за права и свободи

Сабри Османов Адемов (24) – Партия „Национално движение за стабилност и възход“

 

Кандидати за кмет на кметство Майско

Зоя Андонова Ангелова (8) – Българска социалистическа партия

Бахредин Салиев Мехмедов (2) – Партия „ГЕРБ“

Слав Йорданов Стоянов (7) – Движение за права и свободи

Юсеин Асанов Исмаилов (24) – Партия „Национално движение за стабилност и възход“

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *